Điều Khoản Của Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết Affiliate Của Mỹ Phẩm Mạnh Hùng Hải Phòng 

Bằng cách đăng ký để trở thành một Cộng Tác Viên Của Mỹ Phẩm Mạnh Hùng bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây. Mỹ Phẩm Mạnh Hùng có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản dịch vụ mà không cần thông báo trước. Bất kỳ tính năng mới nào làm tăng thêm hoặc nâng cao Chương trình hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới, sẽ phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng Chương trình sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó. Vi phạm bất kỳ điều khoản nào dưới đây sẽ dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản của bạn và bị tịch thu bất kỳ khoản thanh toán hoa hồng liên kết nào còn tồn tại trong quá trình vi phạm.

Yêu Cầu

 • Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên để tham gia Chương trình này.
  Bạn phải là một con người. Tài khoản được đăng ký bởi “bot” hoặc các phương thức tự động khác không được phép.
  Bạn phải cung cấp tên đầy đủ hợp pháp của mình, địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu để hoàn tất quy trình đăng ký.
  Đăng nhập của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi một người – một thông tin đăng nhập được chia sẻ bởi nhiều người không được phép.
 • Bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật tài khoản và mật khẩu của bạn. Mỹ Phẩm Mạnh Hùng không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này.
  Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả Nội dung được đăng và hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn.
  Một người hoặc pháp nhân không được duy trì nhiều hơn một tài khoản.
  Bạn không được sử dụng Chương trình tiếp thị liên kết cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn đối với luật bản quyền).

Liên kết / đồ họa trên trang web của bạn, trong email của bạn hoặc thông tin liên lạc khác

Khi bạn đã đăng ký Chương trình liên kết, bạn sẽ được chỉ định một Mã liên kết duy nhất. Bạn được phép đặt liên kết, biểu ngữ hoặc đồ họa khác mà chúng tôi cung cấp với Mã liên kết của bạn trên trang web của bạn, trong email của bạn hoặc trong các giao tiếp khác. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn, kiểu liên kết và các Banner để sử dụng trong tiếp thị liên kết với Mỹ Phẩm Mạnh Hùng. Chúng tôi có thể thay đổi thiết kế của Banner bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi kích thước của hình ảnh mà không cần thông báo chính xác. Để cho phép theo dõi, báo cáo và tích lũy phí giới thiệu chính xác, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các định dạng liên kết đặc biệt được sử dụng trong tất cả các liên kết giữa trang web của bạn và Mỹ Phẩm Mạnh Hùng. Bạn phải đảm bảo rằng mỗi liên kết giữa trang web của bạn và Mỹ Phẩm Mạnh Hùng sử dụng đúng cách các định dạng liên kết đặc biệt như vậy. Liên kết đến Mỹ Phẩm Mạnh Hùng  được đặt trên trang web của bạn theo Thỏa thuận này và sử dụng đúng các định dạng liên kết đặc biệt như vậy được gọi là “Các Đường LINK Hoặc URL”. Bạn sẽ chỉ kiếm được hoa hồng giới thiệu đối với doanh số bán hàng trên một sản phẩm của Mỹ Phẩm Mạnh Hùng xảy ra trực tiếp thông qua các đường LINK; chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thất bại nào của bạn hoặc người mà bạn giới thiệu sử dụng Link  hoặc nhập sai Mã liên kết của bạn, bao gồm cả mức độ thất bại đó có thể dẫn đến việc giảm số tiền mà bạn phải trả cho bạn theo Thỏa thuận này. Liên kết tiếp thị  phải trỏ đến trang của sản phẩm đang được quảng bá.

Phần Thưởng giới thiệu / hoa hồng và thanh toán

Để việc bán Sản phẩm đủ điều kiện kiếm được hoa hồng giới thiệu, khách hàng phải nhấp qua LINK từ trang web, email hoặc thông tin liên lạc khác của bạn đến https://myphammanhhung.com và hoàn tất đơn đặt hàng cho sản phẩm trong phiên đó. Chúng tôi sẽ chỉ trả tiền hoa hồng trên các liên kết được hệ thống của chúng tôi tự động theo dõi và báo cáo. Chúng tôi sẽ không trả tiền hoa hồng nếu ai đó nói rằng họ đã mua hoặc ai đó nói rằng họ đã nhập mã giới thiệu nếu hệ thống của chúng tôi không theo dõi và ghi nhận . Chúng tôi chỉ có thể trả hoa hồng cho doanh nghiệp được tạo thông qua các đường LINK được định dạng chính xác được hệ thống của chúng tôi tự động theo dõi. Chúng tôi có quyền từ chối hoa hồng kiếm được thông qua các phương thức tiếp thị hoặc bán hàng gian lận, bất hợp pháp hoặc quá tích cực, nghi ngờ. Thanh toán chỉ bắt đầu khi bạn kiếm được hơn 500.000 VNĐ thu nhập liên kết. Nếu tài khoản liên kết của bạn không bao giờ vượt qua ngưỡng 500.000 VNĐ, hoa hồng của bạn sẽ không được nhận hoặc thanh toán. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm thanh toán các tài khoản đã vượt qua ngưỡng 500.000 VNĐ.

Lịch trình thanh toán

Miễn là thu nhập liên kết hiện tại của bạn trên 500.000 VNĐ, bạn sẽ được trả tiền mỗi tháng. Nếu bạn chưa kiếm được 500.000 VNĐ  kể từ lần thanh toán cuối cùng của mình, chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn vào tháng tiếp theo sau khi bạn vượt qua ngưỡng.

Khách Hàng Tiếp Thị Liên Kết Là Ai ?

Khách hàng mua sản phẩm thông qua Chương trình này sẽ được coi là khách hàng của chúng tôi. Theo đó, tất cả các quy tắc, chính sách và quy trình vận hành của chúng tôi liên quan đến đơn đặt hàng của khách hàng, dịch vụ khách hàng và bán sản phẩm sẽ được áp dụng cho những khách hàng đó. Chúng tôi có thể thay đổi chính sách và quy trình vận hành bất cứ lúc nào. Ví dụ: chúng tôi sẽ xác định giá sẽ được tính cho các sản phẩm được bán theo Chương trình này theo chính sách giá của chúng tôi. Giá sản phẩm và tính sẵn có có thể thay đổi theo thời gian. Vì thay đổi giá có thể ảnh hưởng đến Sản phẩm mà bạn đã liệt kê trên trang web của mình, bạn không nên hiển thị giá sản phẩm trên trang web của mình. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để trình bày thông tin chính xác, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính sẵn có hoặc giá của bất kỳ sản phẩm cụ thể nào.

Trách nhiệm của bạn

Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho việc phát triển, vận hành và bảo trì trang web của mình và cho tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web của bạn. Ví dụ: bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về: – Hoạt động kỹ thuật của trang web của bạn và tất cả các thiết bị liên quan – Đảm bảo hiển thị các Liên kết đặc biệt trên trang web của bạn không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ hạn chế hoặc yêu cầu nào được đặt bởi bạn bởi một bên thứ ba lưu trữ trang web của bạn) – Tính chính xác, trung thực và tính phù hợp của các tài liệu được đăng trên trang web của bạn (bao gồm, trong số những thứ khác, tất cả các tài liệu liên quan đến Sản phẩm và bất kỳ thông tin nào bạn đưa vào hoặc liên kết với LINK) – Đảm bảo rằng các tài liệu được đăng trên trang web của bạn không vi phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào (ví dụ: bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác) – Đảm bảo rằng các tài liệu được đăng trên trang web của bạn không bị bôi nhọ hoặc nói cách khác là bất hợp pháp – Đảm bảo rằng trang web của bạn tiết lộ chính xác và đầy đủ, thông qua chính sách bảo mật hoặc cách khác, cách bạn thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ da tôi đã thu thập từ khách truy cập, bao gồm, nếu có thể, rằng các bên thứ ba (bao gồm nhà quảng cáo) có thể phân phát nội dung và / hoặc quảng cáo và thu thập thông tin trực tiếp từ khách truy cập và có thể đặt hoặc nhận cookie trên trình duyệt của khách truy cập.

Tuân thủ pháp luật

Với điều kiện bạn tham gia Chương trình, bạn đồng ý rằng trong khi bạn là người tham gia Chương trình, bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật, pháp lệnh, quy tắc, quy định, lệnh, giấy phép, giấy phép, phán quyết, quyết định hoặc các yêu cầu khác của bất kỳ cơ quan chính phủ nào có quyền tài phán đối với bạn, cho dù các luật đó, v.v … hiện đang có hiệu lực hoặc sau đó có hiệu lực trong thời gian bạn là người tham gia Chương trình. Không giới hạn nghĩa vụ nêu trên, bạn đồng ý rằng với điều kiện bạn tham gia Chương trình, bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành chi phối email tiếp thị, bao gồm nhưng không giới hạn, Đạo luật CAN-SPAM năm 2003 và tất cả luật chống thư rác khác.

Thời hạn của Thỏa thuận và Chương trình

Thời hạn của Thỏa thuận này sẽ bắt đầu khi chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký Chương trình của bạn và sẽ kết thúc khi bị một trong hai bên chấm dứt. Bạn hoặc chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do, bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt. Khi chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng và xóa khỏi trang web của mình, tất cả các liên kết đến https://myphammanhhung.com, và tất cả các nhãn hiệu, trang phục thương mại và logo của chúng tôi và tất cả các tài liệu khác được cung cấp bởi hoặc nhân danh chúng tôi cho bạn theo đây hoặc liên quan đến Chương trình. Mỹ Phẩm Mạnh Hùng có quyền kết thúc Chương trình bất cứ lúc nào. Sau khi chấm dứt chương trình, Mỹ Phẩm Mạnh Hùng sẽ trả bất kỳ khoản thu nhập chưa thanh toán nào tích lũy trên 500.000 VNĐ

Chấm dứt Hợp Đồng

Mỹ Phẩm Mạnh Hùng , theo quyết định riêng của mình, có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối mọi hoạt động sử dụng Chương trình hiện tại hoặc trong tương lai hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác của Mỹ Phẩm Mạnh Hùng, bất cứ lúc nào. Việc chấm dứt Dịch vụ này sẽ dẫn đến việc hủy kích hoạt hoặc xóa Tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập vào Tài khoản của bạn, và bị tịch thu và từ bỏ tất cả các khoản hoa hồng tiềm năng hoặc phải trả trong Tài khoản của bạn nếu chúng kiếm được thông qua lừa đảo, bất hợp pháp hoặc quá tích cực, bán hàng nghi ngờ hoặc phương pháp tiếp thị. Mỹ Phẩm Mạnh Hùng có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất cứ lúc nào.

Mối quan hệ của các bên

Bạn và chúng tôi là nhà thầu độc lập và không có gì trong Thỏa thuận này sẽ tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý, nhượng quyền thương mại, đại diện bán hàng hoặc mối quan hệ việc làm giữa các bên. Bạn sẽ không có thẩm quyền để thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ đề nghị hoặc đại diện nào thay mặt chúng tôi. Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, cho dù trên trang web của bạn hay nói cách khác, điều đó hợp lý sẽ mâu thuẫn với bất cứ điều gì trong Phần này.

Hạn chế của trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả (hoặc bất kỳ tổn thất nào về doanh thu, lợi nhuận hoặc dữ liệu) phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Chương trình, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Hơn nữa, trách nhiệm tổng hợp của chúng tôi phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này và Chương trình sẽ không vượt quá tổng phí giới thiệu đã trả hoặc phải trả cho bạn theo Thỏa thuận này .